Prave, dobre izkušnje težko pridobivamo samo v pravem poslovnem okolju!

V pravem poslovnem okolju napake niso zaželjene saj negativno vplivajo na naš poslovni
rezultat. Prav nasprotno pa se pri izkustvenem učenju učimo iz napak. Navadno napak ne ponavljamo!

POSLOVNE SIMULACIJE

sherlock_holmes

SOBA POBEGA

Kot nam pove že sam naslov, so ekipe v simulaciji Soba pobega (v teoriji) zaklenjene v sobo in imajo na voljo 60 minut za pobeg.

aeroplane-aircraft-fighter-aircraft-72593

LETALIŠKI HANGAR

Izjemno teamska aktivnost, ki zahteva dobro sodelovanje in vodenje. Odlična preizkušnja za nove in že uigrane, stare teame.

brainstorming-campaign-collaborate-6224

KREATOR

Program je sestavljen iz štirih aktivnosti. Vsaka aktivnost traja 60 minut. Vse aktivnosti v tej simulacije so natančno zasnovane. Znotraj posamezne aktivnosti so pogosto različne naloge, ki od udeležencev zahtevajo različne sposobnosti.

blur-businesswoman-caucasian-941555

MOŽGANSKI TRIATLON

Pripravite možgane za najtežje izzive. Tudi možgani so mišica in potrebujejo trening. Tokrat bo vaš »triatlonski izziv« streti 3 orehe: Einsteinova uganka, Izgubljeni na luni in Gradbeni izziv.

achievement-adult-agreement-1153213

ZMAGOVALNA EKIPA

Zmagovalna ekipa je tekmovalna ekipna igra za največ štiri skupine. Igra sodelujočim nudi priložnost za reševanje naloge v situaciji, v kateri je timsko delo ključno za uspeh.

activity-art-art-class-730807

ZMEŠNJAVA

Bistvo te aktivnosti je bitka za skupne vire/pripomočke. Kako se lahko različne skupine s skupnimi pripomočki, uspešno organizirajo za dosego različnih ciljev?

bank-bills-business-318820

ZLATO SANTA MARIA

Je zabavna simulacija, ki v časovnem okviru 120-ih minut prinaša pomembno lekcijo – skupine znotraj katerekoli organizacije morajo delati skupaj v duhu sodelovanja.

clean-cleaning-funny-2371

REŠITVE, REŠITVE

V prvi vrsti ta aktivnost ocenjuje osnovne kompetence reševanja problemov in nudi uporaben in aktiven način za predstavitev sposobnosti in spretnosti reševanja problemov.

charts-computer-data-669615

SEMAFOR PODJETJA

Nov inovativni program, v katerega se takoj vključijo vsi udeleženci, saj na unikaten način ne izpostavlja nobenega posameznika, čeprav so teme zelo osebne.

achievement-adult-agent-684387

TAJNI AGENTI

Ta poslovna simulacija je aktivnost teamskega dela za 4 ekipe. Vsaka ekipa predstavlja protiteroristično skupino s sedežem v Londonu

architecture-building-castle-1535049 (1)

SKRIVNOSTNI UMOR NA GRADU

Tematika umora z veliko priložnostmi za skupinsko sodelovanje ter skrivnostnega in nepoštenega vedenja. Ta simulacija se lahko uporabi kot sprostitev in aktivna vključitev udeležencev, ali pa kot aktivnost, kjer se poudarijo ključne spretnosti pri upravljanju in teamskem delu.

achievement-agreement-arms-1068523

NAGRADA!!!

Aktivnost se izvaja za minimalno 10 ekip. Aktivnost, ki lahko razkrije stvari o vaši organizaciji (podjetju), ki jih boste želeli popraviti. Ali oddelki učinkovito sodelujejo med seboj ali vlada v podjetju rivalstvo? Ali vaše osebje voljno deli informacije z ostalimi ali jih drži zase? Ali vlada v podjetju sodelovalna kultura?

bar-drinks-hotel-6490

HOTEL

Hotel je poslovna simulacija za dve, tri ali štiri tekmujoče skupine, ki jim nudi možnost osredotočanja na nekatere ključne vidike vodenja posla. Vsaka skupina ločeno vodi svoj hotel, da bi na koncu videle katera lahko naredi največji profit.

background-blank-business-301703

KLJUČNE KOMPETENCE

Vsaka posamezna aktivnost v tej simulaciji traja do ene ure. Aktivnosti so nepozabne, zabavne in interaktivne ter primerne za katerokoli število udeležencev v posamezni aktivnosti.

ask-blackboard-356079

NE VESTE KATERO IZBRATI?

Kaj so Poslovne simulacije?

POSLOVNE SIMULACIJE predstavljajo zanimive in poučne igre, s pomočjo katerih se boste bolje znašli v poslovnem svetu in to na zabaven in inovativen način.

Večina poslovnih simulacij se uporablja za poslovno učenje in razvoj.

Učni cilji so strateško razmišljanje, odločanje, reševanje problemov, finančna analiza, analiza trga, poslovanje, timsko delo in vodenje.

Zakaj Poslovne simulacije?

Pred prvim vstopom v resnični svet, piloti, vojaško osebje in ekipe za odzivanje na nesreče gredo skozi intenzivne priprave – simulacije, da se naučijo vse od osnovnih znanj, kako se odzivati na krizne razmer!

Naše poslovne simulacije spodbujajo udeležence k aktivnemu sodelovanju, delu, kar je najboljši način za učenje.

Že slavni filozof Konfucij je rekel, da je učenje z delom najboljša metoda učenja zato jo tudi mi priporočamo.

Kar slišim, pozabim. Kar vidim, si zapomnim. Kar naredim, razumem.

Izjave naših partnerjev

Potrebujete več informacij?

Kontakirajte nas!