Hotel je poslovna simulacija za dve, tri ali štiri tekmujoče skupine, ki jim nudi možnost osredotočanja na nekatere ključne vidike vodenja posla. Vsaka skupina ločeno vodi svoj hotel, da bi na koncu videle katera lahko naredi največji profit. Aktivnost je velik izziv, vendar ne obstaja razlog, da je ne bi mogli uporabiti na vsaki stopnji.

 

Med simulacijo lahko skupine pokažejo številne poslovne in timske spretnosti:

Poslovne spretnosti:

 • zmožnost delovanja, kot podjetniška skupina, ki sprejema poslovne odločitve
 • analiziranje finančnih informacij
 • oblikovanje poslovne strategije

Teamske spretnosti:

 • delovati kot enotna in skladna skupina
 • postavljanje ciljev in nadzorovanje napredka
 • učenje pomena sodelovanja
 • razumevanje potrebe po dobri usklajenosti in rednih ocenjevanj
 • spoprijemanje s konflikti, drugimi ljudmi in različnimi stališči

Trajanje: 3-4 ure

Število udeležencev: od 6 do 24

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE!  Imate vprašanje ali potrebujete nasvet?

  Kontaktirajte nas!