Program je sestavljen iz štirih aktivnosti. Vsaka aktivnost traja 60 minut. Vse aktivnosti v tej simulacije so natančno zasnovane. Znotraj posamezne aktivnosti so pogosto različne naloge, ki od udeležencev zahtevajo različne sposobnosti. Sodelujoči morajo naloge prepoznati, jim določiti prednost, nato pa se odločiti kako si bodo razdelili delo. Pomembno je, da so prav vsi člani ekip vključeni, da znotraj skupin  poteka uspešna komunikacija, da imajo ekipe smisel za nujnost in zmožnost enostavnega reševanja nalog

Cilji te poslovne simulacije so:

  • prepoznati značilnosti dobre ekipe
  • opredeliti in oceniti vodstvene sposobnosti
  • objektivno presoditi lastno delovanja tima
  • prepoznati svoje prednosti in slabosti – kot timskega igralca
  • opredeliti timske vloge – prednosti in slabosti

Trajanje: 4,5 ure

Število udeležencev: od 12 do 24

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE!    Imate vprašanje ali potrebujete nasvet?

    Kontaktirajte nas!